EMAS

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) er en frivillig ordning for virksomheter som ønsker å dokumentere og forbedre sin innsats for miljøet. Alle virksomheter i EU og EØS-området kan søke om godkjenning.

En EMAS-godkjenning betyr at bedriften både overholder og går lenger i sitt miljøarbeid enn det som er lovfestede miljøkrav. For norske bedrifter som skal konkurrere på det europeiske markedet, er det en markedsmessig fordel å stå i EMAS-registeret. Innkjøpere i Europa vil trolig i framtida sjekke leverandører mot denne listen. En EMAS-bedrift vil også få økt troverdighet i forhold til långivere, investorer og samfunnet for øvrig.

Ønsker du å benytte EMAS som et miljøstyringssystem må virksomheten utarbeide et miljøprogram og dokumentere resultater i en miljøredegjørelse som sendes til Brønnøysundregisteret. Miljøredegjørelsen må godkjennes av en uavhengig tredjepart, dvs. sertifisering.

Ønsker du en prat om EMAS eller et tilbud på bistand i prosessen for å bli sertifisert, kontakt oss og vi vil med glede bistå.

Våre Tjenester

Management for Hire

Er din bedrift bevisst sine ledelsesutfordringer? AdCommitto AS kan gi lederstøtte til større og mindre bedrifter. Enten de trenger gjennomgang av rutiner, avlastning, coaching eller midlertidig bistand på ledersiden.

Les mer …

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en blanding av et enkelt miljøstyringssystem og konkrete miljøkrav.

Les mer …

Svanemerket

Svanemerket er en del av den offentlige verktøykassa vi har for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter.

Les mer …

ISO14001

Miljøstyringssystemet ISO 14001 blir ofte brukt sammen med andre ledelsesverktøy.

Les mer …

ECO-label

ECO-label eller EU-blomsten som er det norske navnet. ECO-label er et miljømerke for produkter og følger i hovedsak retningslinjene til Svanemerket.

Les mer …

EMAS

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) er en frivillig ordning for virksomheter som ønsker å dokumentere og forbedre sin innsats for miljøet. Alle virksomheter i EU og EØS-området kan søke om godkjenning.

Les mer …