ISO 14001

ISO 14001 er den internasjonale normen for miljøstyring.
Prosessen passer for virksomheter som har leveringer world wide.

Gjennom prosessen beskrives tiltak som f.eks.:
Forming av selskapets miljøpolitikk
Det settes miljømål og det settes opp miljøtiltak med bakgrunn i miljømålet.
Prosessen omfatter:
Arbeidsmiljø – vurdering av innsatsmidler i produksjonen – produkter til eget bruk – energi – logistikk og avfall.
Alle forskrifter og regler som gjelder virksomheten blir gjennomgått, som f.eks. HMS-systemet.
Rapporten skal sertifiseres av kontrolleres av nøytral tredjepart, f.eks. Norske Veritas, TI eller andre med godkjenning for sertifisering av ISO normer.
ISO sertifikatet er gyldig i ett år ad gangen.

Ønsker du en prat om ISO-systemet eller et tilbud på bistand i prosessen for å bli sertifisert, kontakt oss og vi vil med glede bistå.

Våre Tjenester

Management for Hire

Er din bedrift bevisst sine ledelsesutfordringer? AdCommitto AS kan gi lederstøtte til større og mindre bedrifter. Enten de trenger gjennomgang av rutiner, avlastning, coaching eller midlertidig bistand på ledersiden.

Les mer …

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en blanding av et enkelt miljøstyringssystem og konkrete miljøkrav.

Les mer …

Svanemerket

Svanemerket er en del av den offentlige verktøykassa vi har for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter.

Les mer …

ISO14001

Miljøstyringssystemet ISO 14001 blir ofte brukt sammen med andre ledelsesverktøy.

Les mer …

ECO-label

ECO-label eller EU-blomsten som er det norske navnet. ECO-label er et miljømerke for produkter og følger i hovedsak retningslinjene til Svanemerket.

Les mer …

EMAS

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) er en frivillig ordning for virksomheter som ønsker å dokumentere og forbedre sin innsats for miljøet. Alle virksomheter i EU og EØS-området kan søke om godkjenning.

Les mer …