Management for Hire

Vi påtar oss lederoppgaver når dette er formålstjenlig for din virksomhet. Det kan oppstå situasjoner hvor tilgangen på lederressurser er begrenset, f.eks. i forbindelse med sykdom, nye oppgaver for nåværende leder og annet. Gjennomføringen av interne prosesser før en omorganisering gjennomføres, vil kunne styrkes med en midlertidig leder. Vi stiller opp!
Det kan også oppstå et behov for tilleggsressurser i en omstillingsfase, Er det krevende oppgaver eller krise, stiller vi oss til disposisjon.

Noen eksempler på oppgaver vi kan gi bistand til:

HR Management for Hire/Personalsjef til leie

Er din bedrift bevisst sine ledelsesutfordringer? AdCommitto AS kan gi lederstøtte til større og mindre bedrifter. Enten de trenger gjennomgang av rutiner, avlastning, coaching eller midlertidig bistand på ledersiden til å løse små eller store utfordringer. Våre konsulenter kan bistå i korte og lengre oppdrag, som rådgivere eller i midlertidige engasjementer.

HMS-koordinator

Vi kan ta hånd om hele eller deler av HMS-systemet i bedriften din slik du kan konsentrere deg om kjerneoppgavene. Er outsoursing en ide?

HMS-håndbok

Arbeidsmiljøloven pålegger norske virksomheter å ha rutiner som sikrer at de arbeider systematisk med å forebygge arbeidsmiljøproblemer. Virksomhetene skal dokumentere hvordan HMS-arbeidet er organisert og at rutiner og prosedyrer følges opp i praksis. Vi kan gi råd om hvordan virksomheten bør organisere HMS-arbeidet på en fornuftig måte.

Bistand i enkeltsaker

Vi kan bistå ledelsen i personalsaker på måter som tar hensyn til lovverket og den enkelte arbeidstaker. Forebygging av sykefravær og raskere tilbakeføring til jobb etter sykefravær er eksempler på dette.

Lederstøtte

En leder kan ofte føle seg ensom i sin rolle. Kunnskap og oppmerksomhet om lederrollen er avgjørende for godt lederskap. En leder kan fra tid til annen trenge en ekstern ressursperson å samtale med. Det hender også at den som er leder står oppe i situasjoner og utfordringer som det er vanskelig å snakke med kollegaer om.

Våre konsulenter er erfarne og har kompetanse til å påta seg ulike støtteroller, enten det gjelder rollen som coach, mentor, veileder eller sparringspartner. Slike oppgaver legges opp etter behov, fra en målrettet prosess til mer ad-hoc pregede samtaler.

Våre Tjenester

Management for Hire

Er din bedrift bevisst sine ledelsesutfordringer? AdCommitto AS kan gi lederstøtte til større og mindre bedrifter. Enten de trenger gjennomgang av rutiner, avlastning, coaching eller midlertidig bistand på ledersiden.

Les mer …

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en blanding av et enkelt miljøstyringssystem og konkrete miljøkrav.

Les mer …

Svanemerket

Svanemerket er en del av den offentlige verktøykassa vi har for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter.

Les mer …

ISO14001

Miljøstyringssystemet ISO 14001 blir ofte brukt sammen med andre ledelsesverktøy.

Les mer …

ECO-label

ECO-label eller EU-blomsten som er det norske navnet. ECO-label er et miljømerke for produkter og følger i hovedsak retningslinjene til Svanemerket.

Les mer …

EMAS

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) er en frivillig ordning for virksomheter som ønsker å dokumentere og forbedre sin innsats for miljøet. Alle virksomheter i EU og EØS-området kan søke om godkjenning.

Les mer …