Om miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig miljøstyringssystem. Sertifikatet har 3- års gyldighet, og må deretter fornyes.

Ordningen er laget med tanke på små og mellomstore bedrifter, og passer særlig godt for virksomheter som ikke har spesielle eller store miljøutfordringer. Med andre ord, et lavterskel tilbud for virksomheter som ønsker å vise samfunnsansvar og samtidig innfri kravet til miljøstyring som kreves i lov om offentlige innkjøp.

Miljøfyrtårn egner seg godt til kjeder hvor det er ønskelig å sertifisere hele kjeden. Her er det utarbeidet et bransjekrav som heter Hovedkontor. Ved denne modellen blir alle felles krav gjennomgått på hovedkontoret. Disse krav tar vi ikke med ut til en avdeling. Prosessen blir derfor enklere ute på de enkelte avdelinger.

For å bli Miljøfyrtårn må virksomheten innfri grunnleggende krav til helse miljø og sikkerhet. Dernest gjennomføres det en grundig miljøanalyse med bakgrunn i bransje krav. Det finnes 74 ulike bransjekrav i tillegg til et krav som gjelder alle bransjer (her er ordet bransje brukt i betydningen, butikk, lager, barnehage, mekanisk verksted o.l.). Alle bransjekrav er utarbeidet med tanke på SMB segmentet.

Når miljøanalysen er gjennomført settes det opp mål og tiltak for videre utvikling. Miljøanalysen settes opp av godkjent konsulent som så rekvirer en sertifisør fra kommunen.

Ønsker du en prat om Miljøfyrtårn eller et tilbud på bistand i prosessen for å bli sertifisert, kontakt oss og vi vil med glede bistå.

Våre Tjenester

Management for Hire

Er din bedrift bevisst sine ledelsesutfordringer? AdCommitto AS kan gi lederstøtte til større og mindre bedrifter. Enten de trenger gjennomgang av rutiner, avlastning, coaching eller midlertidig bistand på ledersiden.

Les mer …

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en blanding av et enkelt miljøstyringssystem og konkrete miljøkrav.

Les mer …

Svanemerket

Svanemerket er en del av den offentlige verktøykassa vi har for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter.

Les mer …

ISO14001

Miljøstyringssystemet ISO 14001 blir ofte brukt sammen med andre ledelsesverktøy.

Les mer …

ECO-label

ECO-label eller EU-blomsten som er det norske navnet. ECO-label er et miljømerke for produkter og følger i hovedsak retningslinjene til Svanemerket.

Les mer …

EMAS

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) er en frivillig ordning for virksomheter som ønsker å dokumentere og forbedre sin innsats for miljøet. Alle virksomheter i EU og EØS-området kan søke om godkjenning.

Les mer …