Bekken & Strøm på Gjøvik er blitt Miljøfyrtårn

Bekken & Strøm ble 7- november 2012 godkjent som Miljøfyrtårnbedrift av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Bedriften ble denne dagen godkjent som Miljøfyrtårnbedrift.

Det synlige bevis ble overrakt bedriften av Audun Bjørnsgard fra Gjøvik kommune 18. desember 2012. I en pressemelding til bedriftens kunder og leverandører heter det bl.a. at Bekken & Strøm har, som en følge av de erfaringer som allerede er gjort, bestemt seg for å gå videre med miljøforbedringer. Endringer i lover og forskrifter, samt krav fra kundene, gjør at det hele tiden er lønnsomt å ha et våkent øye for forbedringer.

Fra AdCommitto’s side registrerer vi med glede at bedriftens satsning på miljøforbedrende tiltak gir resultater. Vi stiller oss i rekken av gratulanter og ønsker lykke til med videre satsning på sin miljørettede tiltak.

Les utsnitt av Pressemeldinger her

Våre Tjenester

Management for Hire

Er din bedrift bevisst sine ledelsesutfordringer? AdCommitto AS kan gi lederstøtte til større og mindre bedrifter. Enten de trenger gjennomgang av rutiner, avlastning, coaching eller midlertidig bistand på ledersiden.

Les mer …

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en blanding av et enkelt miljøstyringssystem og konkrete miljøkrav.

Les mer …

Svanemerket

Svanemerket er en del av den offentlige verktøykassa vi har for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter.

Les mer …

ISO14001

Miljøstyringssystemet ISO 14001 blir ofte brukt sammen med andre ledelsesverktøy.

Les mer …

ECO-label

ECO-label eller EU-blomsten som er det norske navnet. ECO-label er et miljømerke for produkter og følger i hovedsak retningslinjene til Svanemerket.

Les mer …

EMAS

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) er en frivillig ordning for virksomheter som ønsker å dokumentere og forbedre sin innsats for miljøet. Alle virksomheter i EU og EØS-området kan søke om godkjenning.

Les mer …