Miljøfyrtårn skjerper kravene for renholdsbedrifter

Stiftelsen Miljøfyrtårn har lagt til et nytt krav til renholdsbedrifter. Nå må alle som skal utføre renhold være offentlig godkjente for å kunne tilby sine tjenester.

Nytt krav til renholdsbedrifter
Stiftelsen Miljøfyrtårn har lagt til et nytt krav til renholdsbedrifter. Nå må alle som skal utføre renhold være offentlig godkjente for å kunne tilby sine tjenester.
Dette kravet er basert på FOR-2012-05-08-408 Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester. Forskriften sier at alle som skal utføre renhold må være offentlig godkjente for å kunne tilby sine tjenester.

Det nye kravet (krav-ID 1856) lyder: Virksomheten skal være godkjent i henhold til FOR-2012-05-08-408 Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester.
Kilde: www.miljofyrtarn.no

Våre Tjenester

Management for Hire

Er din bedrift bevisst sine ledelsesutfordringer? AdCommitto AS kan gi lederstøtte til større og mindre bedrifter. Enten de trenger gjennomgang av rutiner, avlastning, coaching eller midlertidig bistand på ledersiden.

Les mer …

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en blanding av et enkelt miljøstyringssystem og konkrete miljøkrav.

Les mer …

Svanemerket

Svanemerket er en del av den offentlige verktøykassa vi har for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter.

Les mer …

ISO14001

Miljøstyringssystemet ISO 14001 blir ofte brukt sammen med andre ledelsesverktøy.

Les mer …

ECO-label

ECO-label eller EU-blomsten som er det norske navnet. ECO-label er et miljømerke for produkter og følger i hovedsak retningslinjene til Svanemerket.

Les mer …

EMAS

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) er en frivillig ordning for virksomheter som ønsker å dokumentere og forbedre sin innsats for miljøet. Alle virksomheter i EU og EØS-området kan søke om godkjenning.

Les mer …