Om AdCommitto

Virksomhet

• AdCommitto AS tilbyr rådgivende og utøvende konsulenttjenester innenfor området Miljøstyringssystemer, rettet mot offentlig og privat virksomhet.

Vårt mål

• Vårt mål er å bidra til bedre miljøstyring og økt og kunnskap hos våre oppdragsgivere.

Vår misjon

•  Vi skal fremstå på en måte som gjør at vi innenfor vår tjenesteportefølje blir foretrukket som samarbeidspartner for privat og offentlig virksomhet.
• Vi skal være der våre oppdragsgivere vil at vi skal være

Vår organisasjon

• Kunnskapsbasert organisasjon - rådgivere og konsulenter med stor faglig tyngde.
• Effektiv organisering - medarbeidere med lang konsulenterfaring.
• Fleksibilitet – tilstede for- og sammen med kunden.

Kjernekompetanse

Vår kjernekompetanse er Miljøstyring, HMS og HR. Vi tilbyr tjenester og utfører prosesser for virksomheter som sikter mot sertifisering innenfor Miljøfyrtårn, Svanen, ISO14001 og ISO14024.

Arbeidsform

Vi samarbeider med ledere og nøkkelpersoner hos våre oppdragsgivere for å sikre kvalitet og fremdrift.

Eierskap

AdCommitto AS er et privat selskap som ble stiftet i 2010. Våre eiere er aktive utøvere av sin profesjon og støtter fullt opp under de aktiviteter og de tjenester vårt selskap tilbyr.

Rådgivere

Våre rådgivere har bred erfaring fra operativ ledelse i offentlig og privat virksomhet.

Våre Tjenester

Management for Hire

Er din bedrift bevisst sine ledelsesutfordringer? AdCommitto AS kan gi lederstøtte til større og mindre bedrifter. Enten de trenger gjennomgang av rutiner, avlastning, coaching eller midlertidig bistand på ledersiden.

Les mer …

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en blanding av et enkelt miljøstyringssystem og konkrete miljøkrav.

Les mer …

Svanemerket

Svanemerket er en del av den offentlige verktøykassa vi har for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter.

Les mer …

ISO14001

Miljøstyringssystemet ISO 14001 blir ofte brukt sammen med andre ledelsesverktøy.

Les mer …

ECO-label

ECO-label eller EU-blomsten som er det norske navnet. ECO-label er et miljømerke for produkter og følger i hovedsak retningslinjene til Svanemerket.

Les mer …

EMAS

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) er en frivillig ordning for virksomheter som ønsker å dokumentere og forbedre sin innsats for miljøet. Alle virksomheter i EU og EØS-området kan søke om godkjenning.

Les mer …