Om Svanemerket

Svanemerket ble opprettet av Nordisk Ministerråd i 1989.

Svanemerket er derfor en del av den offentlige verktøykassa for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter, redusere miljøskader, og for å stimulere til grønn innovasjon og vekst i næringslivet.

Svanemerket er en ikke-kommersiell merkeordning. For å få merket, må en produsent først dokumentere at han klarer alle kravene vi har stilt, og deretter betale en avgift. Avgiften går til å dekke driften av merkeordningen. Det er Stiftelsen Miljømerking som forvalter Svanemerket i Norge.

Svanemerket vurderer hele produktets livssyklus
Aktuelle spørsmål er: Blir råvarene tatt ut på en bærekraftig måte? Sløser produsenten med energien? Brukes det skadelige kjemikalier? Behandler ansatte bra? Er produktet trygt og godt å bruke? Varer det lenge? Kan vi gjenbruke eller gjenvinne deler av produktet?

Svanemerket er et merke med mange kriterier
Alle relevante sider og alle faser produktet vurderes. Hele prosessen gås etter i sømmene, fra råvare via produksjon og bruk til avfall. Det er hele tiden et spørsmål om noe kunne vært gjort annerledes for å bruke ressursene mer effektivt og belaste miljøet mindre. Det er dette som gjør at Svanemerket et godt miljømerke.

Svanemerket er en nøytral tredjepart
Det er svært viktig for merkeordningens troverdighet at Svanemerket er en nøytral tredjepart. Hvis en produsent vil Svanemerke produktet sitt, må det dokumenteres at produktet tilfredsstiller alle miljøkravene som stilles til den aktuelle produktgruppen. Opplysningene kontrolleres og hvis alt er i orden, får produsenten lisens til å bruke Svanemerket i de årene det aktuelle kravdokumentet er gyldig, vanligvis 3 år.

Ønsker du en prat om Svanemerket eller et tilbud på bistand i prosessen for å få godkjent produktet som Svanemerket, kontakt oss og vi vil med glede bistå.

Våre Tjenester

Management for Hire

Er din bedrift bevisst sine ledelsesutfordringer? AdCommitto AS kan gi lederstøtte til større og mindre bedrifter. Enten de trenger gjennomgang av rutiner, avlastning, coaching eller midlertidig bistand på ledersiden.

Les mer …

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en blanding av et enkelt miljøstyringssystem og konkrete miljøkrav.

Les mer …

Svanemerket

Svanemerket er en del av den offentlige verktøykassa vi har for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter.

Les mer …

ISO14001

Miljøstyringssystemet ISO 14001 blir ofte brukt sammen med andre ledelsesverktøy.

Les mer …

ECO-label

ECO-label eller EU-blomsten som er det norske navnet. ECO-label er et miljømerke for produkter og følger i hovedsak retningslinjene til Svanemerket.

Les mer …

EMAS

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) er en frivillig ordning for virksomheter som ønsker å dokumentere og forbedre sin innsats for miljøet. Alle virksomheter i EU og EØS-området kan søke om godkjenning.

Les mer …